Функція Choose

Повертає вибране значення зі списку аргументів.

Синтаксис:

Choose (Індекс, Варіант1[, Варіант2, ... [, Варіант_n]])

Параметри:

Індекс: числовий вираз, що вказує, яке із значень повертається.

Варіант1: будь-який вираз, що є одним з можливих варіантів.

Функція Choose повертає значення із списку виразів залежно від значення індексу. Якщо індекс = 1, ця функція повертає перший варіант зі списку; якщо індекс = 2, - друге і т. д.

Якщо значення індексу менше, ніж 1, або більше, ніж кількість виразів у списку, функція повертає значення Null.

У наступному прикладі функція Choose використовується для вибору одного рядка в списку, що представляє собою меню.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Швидкий формат", "Зберегти формат", "Системний формат")

End Function