Інструкція Call

Передає керування програмою підпрограмі, функції або процедурі DLL.

Синтаксис:

[Call] Назва [Аргументи]

Параметри:

Ім'я: ім'я підпрограми, функції або DLL, яку необхідно викликати.

Параметри: параметри, які необхідно передати в процедуру. Тип і кількість параметрів залежать від виконуваної підпрограми.

Піктограма Примітка

При виклику процедури ключове слово необов'язкове. Якщо функція є частиною виразу, параметри в інструкції повинні бути взяті у дужки. Якщо викликається бібліотека DLL, вона спочатку повинна бути оголошена за допомогою інструкції Declare.


Приклад:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub