Інструкція While...Wend

Якщо програма зустрічає інструкцію While, вона перевіряє зазначену умову. Якщо умова хибна, програма продовжується безпосередньо після інструкції Wend. Якщо дана умова істинна, цикл виконується до Wend, а потім повертається до інструкції While. Якщо дана умова все ще істинна, цикл буде виконуватися знову.

На відміну від інструкції Do...Loop, цикл While...Wend не може бути перерваний командою Exit. З циклу While...Wend не можна вийти за допомогою GoTo, оскільки це може викликати помилки часу виконання.

Використання інструкції Do...Loop є гнучкішим, ніж використання While...Wend.

Синтаксис:

While Умова [Інструкція] Wend

Приклад:

Sub ExampleWhileWend

Dim Текст As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Це короткий текст"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Текст закодований"

End Sub