Цикли

Наступні інструкції служать для виконання циклів.

Інструкція Do...Loop

Повторює інструкції між інструкцією Do і Loop, поки умова рівна True або поки умова не стане дорівнювати True.

Інструкція For...Next

Повторює інструкції між For і Next вказану кількість разів.

Інструкція While...Wend

Якщо програма зустрічає інструкцію While, вона перевіряє зазначену умову. Якщо умова хибна, програма продовжується безпосередньо після інструкції Wend. Якщо дана умова істинна, цикл виконується до Wend, а потім повертається до інструкції While. Якщо дана умова все ще істинна, цикл буде виконуватися знову.