Інструкція Select...Case

Визначає одну або декілька ділянок коду програми, які виконуються залежно від значення виразу.

Синтаксис:

Select Case умова Case вираз Блок Інструкцій [Case вираз2 Блок Інструкцій][Case Else] Блок Інструкцій End Select

Параметри:

Умова: будь-який вираз, який визначає, чи виконується ділянка коду, що відповідає певній пропозиції Case.

Вираз: будь-який вираз, який можна порівнювати з типом виразу Умова. Ділянка програми, яка слідує після Case, виконується, якщо параметр Умова відповідає параметру Вираз.

Приклад:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Число від 1 до 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Число від 6 до 8"

    Case 8 To 10

      Print "Більше 8"

    Case Else

      Print "Поза діапазоном від 1 до 10"

  End Select

End Sub