Експоненційні та логарифмічні функції

У LibreOffice Basic підтримуються наступні експоненційні та логарифмічні функції.

Функція Exp

Повертає основу натурального логарифма (e = 2.718282), піднесену до степеня.

Функція Log

Повертає натуральний логарифм числа.