Тригонометричні функції

Тут описані тригонометричні функції, підтримувані у LibreOffice Basic.

Функція Atn

Тригонометрична функція, що повертає арктангенс числового виразу. Обчислене значення знаходиться в діапазоні від -Pi/2 до +Pi/2.

Функція Cos

Обчислює косинус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Функція Sin

Повертає синус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Функція Tan

Обчислення тангенса кута. Кут вказується у радіанах.