Числові функції

Наступні числові функції виконують обчислення. Математичні і логічні оператори описано в окремому розділі. Функції відрізняються від операторів тим, що функції передають аргументи і повертають результат, на відміну від операторів, які повертають результат шляхом з'єднання двох числових виразів.

Тригонометричні функції

Тут описані тригонометричні функції, підтримувані у LibreOffice Basic.

Експоненційні та логарифмічні функції

У LibreOffice Basic підтримуються наступні експоненційні та логарифмічні функції.

Отримання випадкових чисел

Наступні інструкції та функції використовуються для отримання випадкових чисел.

Обчислення квадратного кореня

За допомогою цієї функції обчислюються квадратні корені.

Цілі числа

Наступні функції використовуються для округлення до цілих значень.

Абсолютні значення

Ця функція повертає абсолютні значення.

Знаки виразів

Ця функція повертає алгебраїчний знак числового виразу.

Перетворення чисел

Такі функції можуть використовуватися для перетворення чисел з одного формату в інший.