Оператор Mod

Повертає цілу остачу від ділення.

Синтаксис:

Результат = Вираз1 MOD Вираз2

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Результат. Будь-яка числова змінна, яка містить результат операції MOD.

Вираз1, Вираз2. Будь-які числові вирази, над якими буде проведена операція ділення.

Приклад:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' повертає 0

  Print 10 / 2.5 ' повертає 4

  Print 10 Mod 5 ' повертає 0

  Print 10 / 5 ' повертає 2

  Print 5 Mod 10 ' повертає 5

  print 5 / 10 ' повертає 0.5

End Sub