Оператор "/"

Ділить один вираз на інший.

Синтаксис:

Результат = Вираз1/Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат ділення.

Вираз1, Вираз2: будь-які числові вирази, над якими буде проведена операція ділення.

Приклад:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub