Оператор "*"

Множить одне значення на інше.

Синтаксис:

Результат = Вираз1 * Вираз2

Параметри:

Результат: будь-який числовий вираз, який буде записаний результат множення.

Выраз1, Выраз2: будь-які числові вирази, над якими буде проведена операція множення.

Приклад:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub