Математичні оператори

У LibreOffice Basic передбачена підтримка таких математичних операторів.

У даній главі міститься короткий огляд всіх арифметичних операторів, які можуть знадобитися для обчислень в програмі.

Оператор "-"

Віднімає одне значення від іншого.

Оператор "*"

Множить одне значення на інше.

Оператор "+"

Додає або з'єднує два вирази.

Оператор "/"

Ділить один вираз на інший.

Оператор "^"

Підносить число до степеня.

Оператор Mod

Повертає цілу остачу від ділення.