Оператор Not

Використовується для отримання від'ємного значення виразу за допомогою інвертування бітових значень.

Синтаксис:

Результат = Not Вираз

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат заперечення.

Вираз: будь-який вираз, для якого потрібно виконати заперечення.

При запереченні логічного виразу значення True приймає значення False, і навпаки.

У побітовому запереченні інвертується кожен окремий біт.

Приклад:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' повертає -11

    vOut = Not(vC > vD) ' повертає -1

    vOut = Not(vB > vA) ' повертає -1

    vOut = Not(vA > vB) ' повертає 0

End Sub