Оператор Eqv

Обчислює логічну рівність двох виразів.

Синтаксис:

Результат = Вираз1 Eqv Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат порівняння.

Вираз1, Вираз2: будь-які порівнювані вирази.

При перевірці на рівність логічних виразів результатом буде True, якщо обидва вирази мають значення True, або обидва вирази мають значення False.

У побітовому порівнянні оператор Eqv встановлює відповідний біт результату тільки в тому випадку, якщо цей біт встановлений в обох виразах або не встановлений ні в одному.

Приклад:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' повертає -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' повертає 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' повертає 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' повертає -1

  vOut = B Eqv A ' повертає -3

End Sub