Оператор AND

Використовується для логічного об'єднання двох виразів.

Синтаксис:

Результат = Вираз1 And Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, в яку записується результат об'єднання.

Вираз1, Вираз2: будь-які вирази, які хочете об'єднати.

Вирази типу Boolean, об'єднані оператором AND, повертають значення True тільки в тому випадку, якщо обидва вирази обчислені як True:

True AND True повертає True; для всіх інших комбінацій результатом буде False.

Оператор AND виконує побітове порівняння ідентично розташованих бітів у двох числових виразах.

Приклад:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C REM повертає -1

  vVarOut = B > A And B > C ' повертає 0

  vVarOut = A > B And B > D ' повертає 0

  vVarOut = (B > D And B > A) ' повертає 0

  vVarOut = B And A ' повертає 8 завдяки побітовій комбінації обох аргументів оператором AND

End Sub