Функція Err

Повертає код помилки, що виникла під час виконання програми.

Синтаксис:

Err

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Функція Err використовується в процедурах обробки помилок для визначення помилки та способу її усунення.

Приклад:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Налаштуйте обробник помилок

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Помилка виникла через те, що файл не існує

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Помилка " & Егг & ": " & Еггог$ + chr(13) + "у рядку : " + Erl + chr(13) + Now, 16,"Трапилася помилка"

End Sub