Функція Timer

Повертає значення, яке вказує кількість секунд, що пройшли після півночі.

Піктограма Примітка

Спочатку необхідно оголосити змінну, яка використовується для виклику функції Timer, і призначити їй тип Long, в іншому випадку буде повертатися дата.


Синтаксис:

Timer

Значення, що повертається:

Дата

Приклад:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"секунд після півночі"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour, 2) & ":"& Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec, 2),0,"Зараз "

End Sub