Функція CDateToUnoDateTime

Повертає часову частину дати як структуру часу UNO com.sun.star.util.Date

Синтаксис:

CDateToUnoDateTime(aDate)

Значення, що повертається:

com.sun.star.util.DateTime

Параметри:

aDate: значення дати для перетворення

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub