Функція CDateToUnoDate

Повертає дату як структуру UNO com.sun.star.util.Date.

Синтаксис:

CDateToUnoDate(aDate)

Значення, що повертається:

com.sun.star.util.Date

Параметри:

aDate: дата для перетворення

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleCDateToUnoDate

    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))

    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)

End Sub