Функція DateAdd

Додає інтервал дат до заданої дати кілька разів і повертає результуючу дату.

Синтаксис:

DateAdd (Додати, Кількість, Дата)

Значення, що повертається:

Variant містить дату.

Параметри:

Додати - рядковий вираз з наведеної таблиці, що визначає інтервал дат.

Додати (значення рядка)

Пояснення

рррр

Рік

кв

Квартал

м

Місяць

y

День року

w

День тижня

ww

Тиждень року

d

День

h

Година

n

Хвилина

s

Секунда


Кількість - числовий вираз, що визначає, скільки разів буде додано (додатне число) або віднято (від'ємне число) інтервал з параметру Додати.

Дата - задана дата або назва змінної типу Variant, що містить дату. Значення "Додати" буде додано вказану "Кількість" разів до цього значення.

Приклад:

Sub example_dateadd

    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")

End Sub