Функція WeekDay

Повертає число, яке відповідає дню тижня, представленому датою в числовому форматі, створеної за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Синтаксис:

WeekDay (Число)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Число: цілий вираз, який містить дату в числовому форматі, з якої буде визначений день тижня (1-7).

Наступний приклад показує, як із введеної дати обчислюється день тижня за допомогою функції WeekDay.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Повернення і відображення дня тижня

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Неділя"

    Case 2

      sDay="Понеділок"

    Case 3

      sDay="Вівторок"

    Case 4

      sDay="Середа"

    Case 5

      sDay="Четвер"

    Case 6

      sDay="П'ятниця"

    Case 7

      sDay="Субота"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Сьогодні "

End Sub