Функція Month

Повертає місяць року з дати у числовому форматі, отриманої за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Синтаксис:

Month (Число)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Число: числовий вираз, що містить дату в числовому форматі, з якої буде визначений місяць року.

Ця функція обернена до функції DateSerial. Вона повертає місяць року, відповідний даті в числовому форматі, створеної функцією DateSerial або DateValue. Наприклад, вираз

Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

повертає значення 12.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleMonth

    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Поточний місяць"

End Sub