Функція Day

Повертає значення, що представляє день місяця на основі дати в числовому форматі, отриманої за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Синтаксис:

Day (Число)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Число: числовий вираз, що містить дату в числовому форматі, з якого можна визначити день місяця.

Ця функція обернена до функції DateSerial і повертає день місяця з дати у числовому форматі, отриманої за допомогою функції DateSerial або DateValue. Наприклад, вираз

Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

повертає значення 20.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExampleDay

    Print "День " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " місяця"

End Sub