Функції дати і часу

Описані тут інструкції та функції використовуються для виконання обчислень дати та часу.

LibreOffice Basic дозволяє обчислювати різницю між двома значеннями часу або дати шляхом перетворення значень часу та дати у безперервні числові значення. Після обчислення різниці використовуються спеціальні функції, щоб перетворити ці значення в стандартні формати часу та дати.

Піктограма Підказка

Значення дати й часу можна об'єднувати в число з плаваючою комою. Дати перетворюються на цілі значення, час - у значення десяткових розрядів. LibreOffice Basic також підтримує змінні типу Date, які можуть містити значення часу, що складається як з дати, так і часу.


Перетворення значень дати

Наступні функції використовуються для перетворення значень дати, числа і назад.

Перетворення значень часу

Наступні функції використовуються для перетворення значень часу в числа, з якими можна робити обчислення.

Системні дата та час

Наступні функції та інструкції використовуються для задання і повернення системної дати і часу.