Інструкція SetAttr

Задає дані атрибута для зазначеного файлу.

Синтаксис:

SetAttr Ім'я_файла As String, Атрибут As Integer

Параметри:

Ім'я_файлу. Ім'я, включаючи шлях для файлу, атрибути якого потрібно перевірити. Якщо шлях не вказаний, то SetAttr шукає файл у поточному каталозі. Тут можна також використовувати URL-позначення.

Атрибут: бітова комбінація, що визначає атрибути, які необхідно встановити або очистити:

Значення

Іменована константа

Значення

Опис

ATTR_NORMAL

0

Звичайні файли.

ATTR_READONLY

1

Файли тільки для читання.

ATTR_HIDDEN

2

Приховані файли


Можна задати кілька атрибутів, об'єднуючи відповідні значення з використанням логічної інструкції OR.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

53 Файл не знайдено

70 Доступ заборонено

Приклад:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error Goto ErrorHandler ' Визначення розташування для обробника помилок

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub