Інструкція Name

Перейменовує існуючий файл або каталог.

Синтаксис:

Name Стара_назва As String As Нова_назва As String

Параметри:

Стара_назва, Нова_назва. Будь-які рядкові вирази, які вказують ім'я файлу, включаючи шлях. Тут можна також використовувати URL-позначення.

Приклад:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Файл уже існує"

End If

End

End Sub