Інструкція MkDir

Створює новий каталог на носії даних.

Синтаксис:

MkDir Текст As String

Параметри:

Текст. Будь-який рядковий вираз, що містить ім'я і шлях до каталогу, який повинен бути створений. Тут можна також використовувати URL-позначення.

Якщо не зазначений повний шлях, то директорія буде створена в поточній директорії.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

76 Шлях не знайдено

Приклад:

Sub ExampleFileIO

' Приклад для функцій організації файлів

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Тест"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Даний каталог існує?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Створення каталогу"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Поточний каталог"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Час створення"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Довжина файлу"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Атрибути файлу"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Перейменування в тому ж каталозі

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Видалення всіх атрибутів

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Нові атрибути файла"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Перетворення системного шляху в URL-адресу

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' двокрапка для DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function