Інструкція ChDir

Змінює поточний каталог або диск.

Піктограма Попередження

Ця інструкція в даний час працює не так, як зазначено в документації. Для отримання додаткової інформації див.цю проблему.


Синтаксис:

ChDir Текст As String

Параметри:

Текст: будь-який рядковий вираз, що вказує шлях до теки або диску.

Піктограма Примітка

Якщо потрібно змінити поточний диск, то вкажіть літеру диска з наступною двокрапкою.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

76 Шлях не знайдено

Приклад:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub