Інструкція Input#

Читає дані з відкритого послідовного файлу.

Синтаксис:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Параметри:

НомерФайлу: номер файлу, з якого повинні бути прочитані дані. Такий файл слід відкрити інструкцією Open з ключовим словом INPUT.

var: числова або символьна змінна, якій присвоюється значення, прочитане з відкритого файлу.

Інструкція Input# використовується для читання числових значень рядків з відкритого файлу і для привласнення цих даних одній чи більше змінним. Числова змінна читається до першого повернення каретки (Asc=13), переведення рядка (Asc=10), пробілу або коми. Символьна змінна читається до першого повернення каретки (Asc=13), переведення рядка (Asc=10) або коми.

Дані та типи даних у відкритому файлі повинні з'являтися у тому ж порядку, що і змінні, передані в параметр "var". При спробі присвоїти нечислові значення числовій змінні параметру "var" буде надано значення "0".

Записи, розділені комами, не можуть бути присвоєні рядковим змінним. Лапки (") у файлі також ігноруються. Для читання цих символів з файлу використовуйте оператор Line Input#, який читає порядково звичайні текстові файли, що містять тільки друковані символи.

Якщо досягнуто кінець файлу при читанні даних елемента, то з'являється помилка і процес переривається.

Приклад:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Записуються дані у файл ( які пізніше будуть прочитані через Input )

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Читає файл даних через Input

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub