Функції відображення

Тут описані функції часу виконання, що використовуються для виведення даних на екран.

Інструкція MsgBox

Відображає діалогове вікно, що містить повідомлення.

Функція MsgBox

Відображає діалогове вікно, що містить повідомлення, і повертає значення.

Інструкція Print

Виведення зазначених рядків або числових виразів в діалогове вікно або файл.