Відкриття діалогового вікна за допомогою програмного коду

У вікні BASIC LibreOffice для створюваного діалогового вікна закрийте редактор діалогових вікон, вибравши вкладку з назвою модуля, для якого призначене діалогове вікно. Вкладка назви знаходиться в нижній частині вікна.

Введіть такий код підпрограми Dialog1Show. У цьому прикладі створюється діалогове вікно з назвою "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Без використання "LoadDialog" можна викликати код таким чином:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

При виконанні даного коду відкривається діалогове вікно "Dialog1". Щоб закрити вікно, натисніть кнопку закриття (x) в рядку заголовка вікна.