Yazdırma Önizleme

Yazdırma Önizleme Çubuğu geçerli belgeniz yazdırma önizleme kipinde görüntülendiğinde belirir.

Önceki Sayfa

Belge içerisindeki önceki sayfaya gider. Bu fonksiyon sadece Dosya menüsü üzerinde Yazdırma Önizleme fonksiyonunu seçtiğinizde etkindir.

Simge

Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa

Belgedeki sonraki sayfaya ilerler. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme işlevini seçtiğinizde etkinleşir.

Simge

Sonraki Sayfa

Belgenin ilk sayfasını taşır. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünde Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkin olur.

Simge

Belgenin son sayfasına götürür. Bu işlev sadece Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkindir.

Simge

İki Sayfalı Önizleme

Yazdırma Önizleme penceresinde iki sayfa görüntüler. Tek sayılar daima sağ yanda çift sayılar ise sol yanda görüntülenir.

Simge

İki Sayfalı Önizleme

Ekranda görüntülenecek sayfaların sayısını belirler. Önizlemede satır ve sütun şeklinde görüntülenecek sayfaların sayısını seçmek için ızgarayı açmak amacıyla simgenin yanındaki oka tıklayın.

Simge

Çoklu Sayfalı Önizleme

Kitap önizlemesi

Yazdırma önizlemede ilk sayfayı sağ yanda görüntülemek için seçin. Seçilmemişse ilk sayfa önzilemede sol yanda görüntülenir.

kitap önizleme simgesi

Kitap Önizlemesi

Yakınlaştır

Belgenin görünümünü yakınlaştırmak için yakınlaştırır.

Uzaklaştırma

Belgenin daha çoğunu indirgenmiş bir boyutta görmek için uzaklaştırır.

Önizleme Yakınlaştır

Yazdırma önizlemesinin yakınlaştırma seviyesini belirler.

Tam Ekran

Writer ve Calc'da menüleri ve araç çubuklarını gösterir ya da gizler. Tam ekran görünümü kipinden çıkmak için Tam Ekran simgesine tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Simge

Tam Ekran (Yazdırma Ön izlemede)