Madde İşaretleme ve Numaralama Çubuğu

Madde İşaretleme ve Numaralama çubuğu paragraf numaralama yapısını, paragraf düzenine bağlı bir yapıyı ve paragraf düzeyini değiştirmek için gerekli işlevleri içerir.

Numaralama Kapalı

İçinde olduğu paragraftaki ya da seçili paragraflardaki madde işaretleme veya numaralandırmayı kaldırır.

Simge

Numaralama Kapalı

Seçili paragrafı, numaralandırma veya madde imleme sıralı dizininde bir seviye yukarı taşır.

Simge

Seçilen paragrafı numaralandırma ya da madde imi sılamasında bir alt seviyeye taşır.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Yukarı Al

Paragrafları seviyesini alt bölümlerle birlikte bir numara yukarı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış yazı üzerine geldiğinde görünür olur.

Simge

Alt bölümlerle bir seviye yukarı al

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Paragrafları alt bölümlerle beraber bir seviye aşağı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış bir yazı için görünür olur.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Numarasız Giriş Ekle

Numaralandırma yapmadan bir paragraf ekler. Var olan numaralandırmayı etkilemez.

Simge

Numarasız giriş ekle

Yukarı Taşı

Seçilen paragrafı onun üzerindeki paragrafın öncesinde konumlandırır.

Simge

Yukarı taşı

Aşağı Taşı

Seçili paragrafı bir aşağıdaki paragraftan sonrasına konumlandırır.

Simge

Aşağı taşı

Alt Noktaları ile Yukarıya Taşı

Bir paragrafı bir önceki paragrafın üzerine alt noktaları ile taşır. Bu sadece imleç numaralandırılmış veya madde içi ile işaretlenmiş bir metnin üzerinde konumlandığında görünür.

Simge

Alt noktaları ile yukarıya taşı

Alt Noktaları ile Aşağı Taşı

Bir paragrafı tüm alt noktaları ile takip eden paragrafın altına taşır. Bu sadece imleç madde imli veya numaralı metinlerin içine konumlandırıldığında görünür olur.

Simge

Alt noktaları ile aşağı taşı

Numaralandırmayı Yeniden Başlat

Numaralandırmayı yeniden başlatır. Bu sadece imleç numaralandırılmış veya madde imi ile işaretlenmiş metinlere konumlandırıldığında görülebilir.

Simge

Numaralamayı yeniden başlat

Madde İmleri ve Numaralandırmak

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Simge

Madde İmleri Açık/Kapalı