Çizim Nesne Özelliği Çubuğu

Çizim Nesne Özellikleri çubuğunu Kelime İşlemci ve Hesap Tablosunda görebilirsiniz. Menüden Görünüm - Araç Çubukları - Çizim Nesne Özellikleri'ni seçin. Bir çizim nesnesi seçildiğinde kontroller kullanılabilir olurlar. Çalışılan belgenin Metin belgesi veya Hesap tablosu olmasına göre öntanımlı olan bazı simgeler farklılık gösterirler.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Simge

Çizgi

Ok Biçemi

Ok Başlıkları araç çubuğunu açar. Seçilli satırın sonundaki biçemi belirlemek için gösterilen sembolleri kullanın.

Simge

Ok Biçemi

Çizgi Biçemi

Kullanmak istediğiniz çizgi biçemini seçin.

Simge

Çizgi Biçemi

Çizgi Genişliği

Çizgi için bir kalınlık seçin. Bir ölçü birimi de ekleyebilirsiniz. Sıfır kalınlık çıktı medyada tek piksellik bir saç teline benzeyecektir.

Simge

Çizgi Kalınlığı

Çizgi Rengi

Çizgi için bir renk seçin.

Simge

Çizgi Rengi

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Simge

Alan

Alan Biçemi/Doldurma

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.

Simge

Yüzey Biçemi/Dolgusu

Döndür

Seçili nesneyi döndürür.

Simge

Döndür

Sabitleyiciyi Değiştir

Sabitleyici seçenekleri arasında değişiklik yapmanızı sağlar.

Simge

Sabitleyiciyi Değiştir

Önalana

Seçili nesneyi metnin önüne taşır.

Simge

Önplana

Arkaplana

Seçili nesneyi metnin arkasına taşır.

Simge

Arkaplana

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Simge

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Simge

En Alta Gönder

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Simge

Hizalama