Araç Çubukları

Bu kısım LibreOffice Writer içinde kullanabileceğiniz araç çubuklarını görmenizi sağlar.Bu konu LibreOffice varsayılan araç çubuğu düzenini açıklar.

Standart Çubuk

Standart Çubuk bütün LibreOffice uygulamalarında kullanılmaktadır.

Biçimlendirme Çubuğu

Biçimlendirme çubuğu metinler de kullanabileceğiniz biçimlendirme işlevlerini içerir.

Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Resim Çubuğu

Resim Çubuğu seçilmiş bitmap grafiğin konumunu ve biçimlendirme için gerekli işlevleri içerir.

Çerçeve Çubuğu

Çerçeve seçildiği zaman, Çerçeve Çubuğu çerçeve konumlandırma ve önemli birçok işlevi üzerinde gösterir.

OLE Nesne Çubuğu

OLE Nesne çubuğu nesne seçildiğinde görünür ve nesne konumlandırma ve biçimlendirme için önemli birçok işlevi içerir.

Tablo Çubuğu

Tablo Çubuğu tabloyu düzenlerken gerek duyulan işlevleri içerir. İmlecinizi tablo içine doğru hareket ettirdiğinizde görünür hale gelir.

Çizim Nesne Özelliği Çubuğu

Çizim Nesne Özellikleri çubuğunu Kelime İşlemci ve Hesap Tablosunda görebilirsiniz. Menüden Görünüm - Araç Çubukları - Çizim Nesne Özellikleri'ni seçin. Bir çizim nesnesi seçildiğinde kontroller kullanılabilir olurlar. Çalışılan belgenin Metin belgesi veya Hesap tablosu olmasına göre öntanımlı olan bazı simgeler farklılık gösterirler.

Madde İşaretleme ve Numaralama Çubuğu

Madde İşaretleme ve Numaralama çubuğu paragraf numaralama yapısını, paragraf düzenine bağlı bir yapıyı ve paragraf düzeyini değiştirmek için gerekli işlevleri içerir.

Metin Nesne Çubuğu

Çizim nesnesinde bulunan metinleri biçimlendirmek için gerekli komutları içerir.Metin Nesnesi çubuğu çizim nesnesi üzerinde çift tıklandığı zaman görünür hale gelir.

Durum Çubuğu

Durum Çubuğu geçerli belge hakkındaki bilgileri ve çeşitli özel işlev düğmelerini gösterir.

Yazdırma Önizleme

Yazdırma Önizleme Çubuğu geçerli belgeniz yazdırma önizleme kipinde görüntülendiğinde belirir.

Tablo Veri Çubuğu

Veri görünümü denetimi için Tablo Veri çubuğunu kullanabilirsiniz.

Cetveller

Cetveller sekme konumunu, girintileri, kenarlıkları, sütunları ve sayfa boyutlarını gösterir. Fare kullanılarak bunlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Formül Çubuğu

Formül Çubuğu metin belgesi içine hesaplama eklemeye ve oluşturmaya izin verir.Formül Çubuğunu aktif etmek için F2 tuşuna basın.

Ekle

Araç çubuğu çerçeveler, tablolar, grafikler ve diğer nesneleri eklemek için çeşitli işlevler içerir.

Sınıflandırma Çubuğu

Sınıflandırma çubuğu güvenli belge işlemek için gerekli araçları içerir.

Sınıflandırma araç çubuğu, BAF kategori politikasına ve BAILS düzeylerine göre belgenin güvenliğini seçmede yardımcı olacak liste kutuları içerir. LibreOffice, sınıflandırma ilkesini belge üst verileri olarak saklamak için belge özelliklerinde (Dosya - Özellikler, Özel özellikler sekmesi) özel alanlar ekleyecektir.

Görünüm - Araç Çubukları menüsüne gidin ve Sınıflandırma'yı seçin

Posta Birleştirme Araç Çubuğu

Posta Birleştirme Araç Çubuğu posta birleştirme sürecinin son adımları için komutları içerir.