Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Tasarım Kipi

Form tasarım kipini aç veya kapat.

Kontrol Sihirbazları

Kontrol sihirbazlarını aç veya kapat.

Alan Etiketi

Simge

Metin etiketleri görüntülemesi için bir alan ekler. Bu etiketler sadece öntanımlı metinleri görüntülemek içindir ve metin girişi için değildir.

Metin Kutusu

Simge

Metin girebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz giriş kutusu ekler.

Onay Kutusu

Simge

İşlevi açık kapatmak için kullanabileceğiniz bir kontrol kutusu ekler.

Seçenek Düğmesi

Simge

Bir kullanıcının seçeneklerin birini seçmesine izin veren bir düğme ekler. Gruplandırılmış seçenek düğmelerinin ardışık sekme dizini olmalıdır. Genellikle bir grup kutusu tarafından çerçevelenirler. İki grup seçenek düğmeleriniz varsa grup çerçevesinde iki grubun sekme dizini arasında bir sekme dizini eklemelisiniz.

Açılır Kutu

Simge

Bir açılan kutu ekler. Açılan kutu kullanıcının tıklayabileceği ve listeden bir girdi seçebileceği bir listedir. İsterseniz açılır kutu içindeki girdileri "salt okunur" yapabilirsiniz.

Düğme

Simge

Bir komut düğmesi ekler. Bir komut düğmesi fare tıklaması gibi tanımlanmış bir olay için bir komut çalıştırır.

İsterseniz düğmeye metin veya grafik ekleyebilirsiniz.

Resim düğmesi

Simge

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Biçimlendirilmiş Alan

Simge

Bir sınırlama değerinin yanında girilen veya çıkartılan metin için biçimlendirme tanımlayabileceğiniz bir metin kutusu ekler.

Daha fazla alan

Tarih, saat, sayılar, para birimi ve desen biçem alanları.

Grup Kutusu

Simge

Seçenek düğmeleri gibi benzer denetimleri görsel olarak gruplamak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Resim Denetimi

Simge

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Dosya Seçimi

Simge

Dosya seçim iletişim kutusu açan bir düğme ekler.

Tablo Denetimi

Simge

Bir veritabanı tablosunu göstermek için bir tablo oluşturur. Eğer yeni bir tablo denetimi oluşturursanız Tablo Öğe Sihirbazı gözükür.

Gezinti çubuğu

Simge

Bir gezinti çubuğu oluşturur.

Kontrol Özellikleri

Seçilen bir kontrolün özelliklerinin düzenlenebileceği bir iletişim penceresi açar.

Form Özellikleri

Bu iletişim penceresi içerisinde, diğerleri arasında, veri kaynağını ve tüm formun olaylarını belirtebilirsiniz.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Sekme düzeni

Bir form seçildiğinde, Tab tuşundaki denetim öğelerine odaklanırken ki indislerin tanımlandığı, Sekme Sırası iletişim peneceresini açar.

Tasarım Kipinde Aç

Formları düzenlenebilmeleri için Tasarım Kipiinde açar.

Otomatik Denetim Odağı

Otomatik Denetim Odağını aç veya kapat.