Biçemler

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Metin biçem girdileri

Girdiler en yaygın paragraf, karakter, liste biçemlerini içermektedir. Uygulamak için biçemin üstüne tıklayınız.

Öneri Simgesi

You can customize the list of styles entries using menu Tools - Customize. Because custom styles belongs to the actual document, remember to store the customized menu in the document scope.


Biçem Düzenle

Geçerli paragrafa ait Paragraf Biçem iletişim kutusunu açar.

Biçemi Güncelle

Update the paragraph style with the direct formatting applied to the current paragraph.

Yeni biçem

Geçerli seçime ait ayarlar ile yeni bir paragraf biçemi ekler. Biçem ismi girmeniz istenecektir.

Biçemleri Yükle

Biçemleri başka bir belge veya şablondan geçerli belgeye içe aktar.

Biçemleri Yönet

Yan çubuktaki Biçemler alanını açar.