Tablo

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Tablo Ekle

Yeni tablo ekle.

Ekle

Sütun

Sütun ekle.

Satır

Satır ekle.

Sil

Tablo

Mevcut tabloyu siler.

Sütun

Seçilmiş olan sütunları siler.

Satır

Seçilmiş olan satırları siler.

Seçim

Tablo

Geçerli tabloyu seçer.

Sütun

Geçerli sütunu seçer.

Satır

Geçerli satırı seçer.

Hücre

Mevcut hücreyi siler.

Hücreleri Birleştir

Seçili tablo hücrelerinin içeriklerini tek bir hücreye birleştirir.

Hücreyi Böl

Girdiğiniz hücre sayısı kadar yatay veya dikey hücre veya hücre grubunu böler.

Tabloyu Birleştir

Ardışık iki tabloyu tek bir tabloda birleştirir. Tablolar ardarda olmalı ve boş paragraf ile ayrılmamalıdırlar.

Tabloyu Böl

Mevcut tabloyu imleç konumundan iki farklı tabloya böler. Bu komuta bir tablo hücresine sağ tıklayarak da erişebilirsiniz.

Otomatik Tablo Biçimlendirme

Biçimleri mevcut tabloya yazı tipleri, gölgelendirme ve kenarlıkları da içerecek şekilde uygular.

En uygun yükseklik

Sütun genişliği

Sütun genişliğini değiştirebileceğiniz Sütun Genişliği penceresini açar.

En uygun sütun genişliği

Hücre içeriklerini karşılamak için sütun genişliğini otomatik ayarlar. Bir sütunun genişliğini değiştirmek tablodaki diğer sütunların genişliğini etkilemez. Tablonun genişliği sayfa genişliğini aşamaz.

Sütunları Eşit Dağıt

Seçili sütunun genişliğini seçimdeki en geniş sütunla eşleşecek şekilde ayarlar. Tablonun toplam genişliği sayfa genişliğini geçemez.

Satır Yüksekliği

Satır yüksekliğini değiştirebileceğiniz Satır Yüksekliği penceresini açar.

En uygun satır yüksekliği

Satır yüksekliğini, hücrelerin içeriği ile eşleştirmek için otomatik olarak ayarlar. Bu, yeni tablolar için varsayılan ayardır.

Satırları Eşit Dağıt

Seçili satırların yüksekliğini seçimdeki en yüksek satırın yüksekliğine göre ayarlar.

Sayfalar Arasında Kes

Mevcut satırla bir sayfa kesmesine izin verir.

Başlık Satırlarını Tekrarla

Eğer tablo bir veya birden fazla sayfaya taşarsa sonraki sayfalarda tablo başlıklarını tekrarla.

Dönüştür

Metinden Tabloya

Seçilmiş bir metni tabloya çevirmek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Tablodan Metne

Mevcut tabloyu metne çevirebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Formül

Formül girmek ya da düzenlemek istediğinizde Formül Çubuğunu açar.

Sayı Biçimi

Tablo içindeki bir sayının biçimini belirlemek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Tablo Özellikleri

Seçili tablonun özelliklerini belirtir, örneğin, isim, hizalama, boşluklar, sütun genişliği, çerçeveler ve arkaplan.