Araçlar

Denetim araçları, belgenize ekleyebileceğiniz nesne sanatı galerisi, yapılandırma menüleri için araçları ve program özellik ayarlarını içerir.

İmla Denetimi

İmla denetimini elle kontrol eder.

Dil

Dile özel komutlar seçebileceğiniz bir alt menü açar.

Kelime Sayımı

Boşlukları dahil ederek veya hariç tutarak mevcut seçimde ya da tüm belgede kelimeleri ve karakterleri sayar. Sayım sonucu siz yazdıkça veya seçimi değiştirdiğinizde güncellenir.

Bölüm Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirtir.

Satır Numaralama

Mevcut belgedeli satır numalarını ekler, kaldırır veya onları biçimlendirir. Bir paragrafı satır numaralandırmadan dışlamak için, paragrafa tıklayın, Biçim - Paragraf'ı seçin, Numaralama sekmesine tıklayın ve Bu paragrafın da satırlarını numarala onay kutusunu temizleyin.

Dipnotlar

Dipnotlar ve sonnotlar için ekran ayarlarını belirtir.

Kaynakça Veritabanı

Kaynakça veritabanındaki kayıtları, ekler, siler, düzenler ve yönetirsiniz.

Posta Birleştirme Sihirbazı

Form mektubu oluşturmak için Posta Birleştirme Sihirbazını başlatır veya bir çok alıcıya e-posta iletisi gönderir.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Hesaplamalar

Seçilen formülü hesaplar ve sonucu taşıma panosuna kopyalar.

Güncelle

Alan ve dizinler gibi devingen içeriğe sahip geçerli belgedeki ögeleri günceller.

Çokluortam Oynatıcı

Film ve ses dosyalarını önizleyebileceğiniz ve mevcut belge içerisine bu dosyaları ekleyebileceğiniz Çokluortam Oynatıcısı penceresini açar.

Makrolar

Makroları kaydetmenize, yönetmenize veya düzenlemenize izin verir.

Eklenti Yöneticisi

Eklenti Yöneticisi LibreOffice eklentilerini ekler, kaldırır, açar, kapatır ve günceller.

XML Süzgeç Ayarları

XML dosyalarını içe ve ya dışa aktarmak için oluşturduğunuz , düzenlediğiniz ve test ettiğiniz süzgeçlerin bulunduğu XML Süzgeç Ayarları iletişim penceresini açar.

Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Yazarken otomatik değiştirme seçeneklerini ayarlar.

Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

Özelleştir

LibreOffice menülerini, içerik menülerini, kısayol tuşlarını, araç çubuklarını ve olaylara atanan makroları özelleştirir.

Seçenekler

Bu komut program yapılandırmanız özelleştirmenizi sağlayan bir iletişim öğesini açar.