Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Seçimden doğrudan biçimlendirmeyi ve karakter biçemleriyle biçemlendirmeyi kaldırır.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Madde İşaretleme ve Numaralama

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Sayfa

Sayfa boşlukları, başlıklar ve dipnotlar ile sayfa arkaplanı da dahil olmak üzere mevcut sayfanın biiçem anahatlarını ve biçimlendirme biçemlerini belirtir.

Büyük/küçük Harf Değiştir

Seçimdeki karakterlerin büyük/küçük harf durumunu değiştirir. Eğer imleç bir kelimenin içindeyse ve bir metin seçilmemişse seçim bu kelime kabul edilir.

Asya Sesleri Kılavuzu

Asya karakterleri yanına telaffuz kılavuzu olarak hizmet verecek yorumlar eklemenize izin verir.

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Bölümler

Belgenizde tanımlanmış bölümlerin özelliklerini değiştirir. Bir bölüm eklemek için, belgenizde bir metin seçin veya belgenize tıklayın ve ardından Ekle - Bölüm'ü seçin.

Otomatik Düzeltme

Araçlar - Otomatik Düzeltme - Otomatik Düzeltme Seçenekleri kısmında tanımladığınız değerlere göre dosyayı otomatik biçimlendirir.

Sabitleme

Seçilen nesne için sabitleme seçeneklerini ayarlar.

Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Hizalama (Nesneler)

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Hizalama (Metin Nesneleri)

Mevcut seçim için hizalama seçeneklerini ayarla.

Düzenle

Seçili nesne(ler)in yığınlama sırasını değiştirir.

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Gruplama

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Nesne

Seçilmiş olan nesnenin özelliklerini düzenleyebilmek için bir alt menü açar.

Çerçeve

Metin ve nesnelerin bir veya daha fazla sütununun yerleşimini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Görüntü

Seçilen görüntünün boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.