Ekle

Ekle menüsü, belgenize yeni ögeler eklemek için komutlar içerir. Bu resimler, medya, çizelgeler, diğer uygulamalardan nesneler, köprü, yorum, semboller, dipnotlar ve bölümleri içerir.

Sayfa Kesmesi

Geçerli imleç konumuna bir sayfa sonlandırması ekler ve imleci sonraki sayfanın başlangıcına götürür.

Elle Sonlandır

Mevcut imleç konumunda bir satır sonu, bir sütun sonu veya sayfa sonu ekler.

Resim

Mevcut belgeye bir resmi ekler.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

Çizelge

Bir hücre veya tablo aralığının ya da varsayılan verilere dayanan bir çizelge ekler.

Nesne

Belgenize gömülü bir nesne ekler; bu formül, 3B model, çizelge veya OLE nesnesi olabilir.

Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

Yazı Sanatı Galerisi

Belgenize standart yazı tipi biçimlendirmesiyle eklenmesi mümkün olmayan biçimlendirilmiş metni ekleyebileceğiniz Yazı Sanatı penceresini açar.

Metin Kutusu

Yatay metin yönünde mevcut belge içine sürüklediğiniz bir metin kutusu çizer. Belge içerisinde istediğiniz bir yerde metin kutusunu istediğiniz boyutta çizin ve daha metni yapıştırın veya yazın. Dönmüş bir metin elde etmek için metin kutusunu döndürün.

Açıklama

Geçerli imleç konumuna veya seçilen metne yorum ekler.

Çerçeve

Bu alt menü çerçeve eklemek için etkileşimli ve etkileşimsiz araçları birlikte içerir.

Başlık

Seçilen grafik, tablo, çerçeve, metin çerçevesi veya çizim nesnesine numaralı bir başlık ekler. Bu komuta başlık eklemek istediğiniz ögeyi sağ tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Yer İmi

İmlecin bulunduğu konuma bir yer imi ekler. Sonradan bu işaretli alanlar arasında atlamak için Gezgini kullanabilirsiniz. Bir HTML belgesinde, yer imleri bir köprü bağlantısından atlayabileceğiniz yer işaretlerine dönüşür.

Çapraz başvurular

Burası mevcut belge içerisine kaynakları veya kaynak alanlarını eklediğiniz kısımdır. Kaynaklar aynı belge içerisindeki veya ana belgedeki alt belgelerdeki kaynak alanlarıdır.

Özel Karakter

Bir kullanıcının yüklenen yazı tiplerinde bulunan sembollerden bir karakteri eklemesine izin verir.

Biçimlendirme İşareti

Özel biçimlendirme işaretleri ekleyebileceğiniz bir alt menü açar.

Yatay Çizgi

Geçerli imleç konumunda bir yatay çizgi ekler.

Dipnot ve Sonnot

Bu menü ilave bir kullanıcı etkileşimi olarak veya olmadan dipnot veya sonnot ekleme komutlarını barındırır.

İçindekiler ve Dizin

Dizin veya kaynakça girdisi ekleyebileceğiniz bir menü açar, buraya ayrıca içindekiler, dizin veya kaynakça ekleyebilirsiniz.

Sayfa Numarası

Geçerli sayfa numarasını imleç konumuna bir alan olarak ekler. Varsayılan ayar, Sayfa Numarası karakter biçemini kullanmaktır.

Alanlar

Alt menü imlecin belgedeki mevcut konumuna eklenebilecek en yaygın alan türlerini listeler. Kullanılabilir tüm türleri görmek için Daha Fazla Alan'ı seçin.

Üst bilgi ve Alt bilgi

Bu altmenü sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleyip çıkarmak için gerekli komutları içerir.

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Zarf

Bir zarf oluşturur. Üç sekmede, adresi ve alıcıyı, iki adres için konumu ve biçimi, zarf boyutunu ve zarf yerleşimini belirteblirsiniz.

Dosya

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Betik

HTML veya metin belgesinde mevcut imleç konumuna bir betik ekler.

Form Kontrolü

Bu alt menü metin kutusu, onay kutusu, seçenek düğmesi ve liste kutusu gibi belgeye eklenebilecek form kontrollerini barındırır.