Görünüm

Bu menü belgenin ekranda görünüm biçimini kontrol eden komutları içerir.

Normal

Belgeyi yazdırdığınızda nasıl görüneceğini görüntüler.

Web

Belgeyi bir Web tarayıcısında görüntülenecek gibi gösterir. Bu özellik HTML belgeleri oluştururken faydalıdır.

HTML Kaynağı

Mevcut HTML belgesinin kaynak metnini görüntüler. Bu görünüm yeni bir HTML belgesi oluşturduğunuzda ve mevcut birini açtığınız kullanılabilir.

Araç Çubukları

Araç çubuklarını göstermek ya da gizlemek için bir alt menü açar. Bir Araç çubuğu kolaylıkla LibreOffice komutlarına ulaşabileceğiniz, simgeleri ve seçenekleri barındırır.

Durum Çubuğu

Pencerenin alt ucundaki Durum Çubuğu'nu gösterir ya da gizler.

Cetveller

Yatay ve dikey cetvelleri gizlemek ya da göstermek için bir alt menü içerir.

Kaydırma çubukları

Bir belgenin pencerede sığmayan görüntülenebilir alanını değiştirmek için kullanılan yatay ve dikey kaydırma çubuklarını göster veya gizle.

Metin Sınırları

Bir sayfanın yazdırılabilir alanının sınırlarını gösterir veya gizler. Sınır çizgileri yazdırılmaz.

Tablo Sınırları

Tablo hücre sınırlarını gizler ya da gösterir. Bu sınırlar sadece ekranda görünür ve yazdırma işlemi sırasında yazdırılmazlar.

Resimler ve Çizelgeler

Belgedeki resimleri ve çizelgeleri görüntüler veya gizler.

Yorumlar

Belgedeki yorumları ve onlara verilen cevapları göster veya gizle.

Biçimlendirme İşaretleri

Metninizdeki paragraf işaretleri, satır sonlandırıcılar, sekme durakları, boşluklar gibi yazdırılmayan karakterleri gösterir.

Izgara ve Yardım Çizgileri

Izgara noktalarının ve kılavuz çizgilerinin görünürlüğünü değiştirerek nesnelerin hareketini mevcut sayfadaki konumlarını tahmin etmeye imkan verir.

Boşlukları Gizle

Gizli sayfaların başında ve sonunda bulunan beyaz boşluğa sahip belgeleri görüntüleyin.

Değişiklikleri İzle

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Alan Gölgeleri

Belgenizdeki özelleşmiş kısa çizgileri, dizin ve dipnotlar, kesintisiz boşluklar ile alan gölgelendirmelerini gösterir veya saklar.

Alan Adları

Alanların isimlerini göstermekle alan değerlerini göstermek arasında geçiş yapar. Etkinleştirildiğinde alan isimlerini, kapalı durumdayken alan değerlerini gösterir. Bazı alan içerikleri görüntülenemez.

Gizli Paragraflar

Saklı paragrafları gösterir ve gizler. Bu özellik sadece saklı paragrafların ekran görünümünü etikler, onların basılmasını değil.

Kenar Çubuğu

Kenar Çubuğu, öncelikli olarak bağlamsal özellikler, biçim yönetimi, belgede gezinme ve medya galerisi özelliklerini sağlayan dikey bir grafiksel arayüzdür.

Biçemler

Biçimlendirme biçemlerini uygulamak, düzenlemek, biçem eklemek ve kaldırmak veya oluşturmak için Biçemler penceresini kullanın. Biçemi uygulamak için bir girdiye çift tıklayın.

Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Gezgin

Belgenizin farklı alanlarına gitmenizi sağlayan Gezgin'i saklar veya gösterir. Gezgin'i mevcut belgeden öğeler eklemek, belge açmak ve ana belgeyi düzenlemek için de kullanabilirsiniz. Kılavuzdaki bir öğeyi düzenlemek için, öğeye sağ tıklayın ve içerik menüsünden bir komutu seçin. Eğer isterseniz Gezgin'i çalışma alanınızın kenarına sabitleyebilirsiniz.

Veri Kaynakları

LibreOffice'e kayıtlı veritabanlarını listeler ve veritabanlarının içeriklerini yönetebilirsiniz.

Tam Ekran

Writer ve Calc'da menüleri ve araç çubuklarını gösterir ya da gizler. Tam ekran görünümü kipinden çıkmak için Tam Ekran simgesine tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Yakınlaştır

LibreOffice ekran görüntülemesini büyültür veya küçültür.