Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Geri al

Son tuşladığınız girişi veya komutu geri çevirir. Geri çevirmek istediğiniz komutu seçmek için, Standart araç çubuğundaki Geri Al simgesi yanındaki ok üzerine tıklayın.

Tekrarla

Son Geri al komutuyla yapılmış eylemi tersine çevirir. Tersine çevirmek istediğiniz, Geri al adımını seçmek için, Standart araç çubuğundaki Tekrarla simgesi yanınındaki ok üzerine tıklayın.

Yinele

Son komutu yineler. Bu komut Writer ve Calc uygulamalarında kullanılabilir.

Kes

Seçileni siler ve panoya kopyalar.

Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Yapıştır

Geçici taşıma panosunun içeriğini imlecin konumuna ekler, ve varsa seçili metin ve objeleri bu içerik ile değiştirir.

Özel Yapıştır

Pano içeriğini etkin belgeye belirlediğiniz biçem ile ekler.

Tümünü Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Seçim Kipi

Ana menüden seçim modunuzu seçin: normal seçim modu ya da blok seçim modu.

Metin Seçimi

Yardım'da ya da salt okunur bir metin dosyasında, seöim imlecini etkinleştirebilirsiniz. Düzen - Metni Seç'i seçin ya da salt okunur belgenin içerik menüsü açın ve Metni Seç'i seçin. Seçim imleci bir görünüp bir kaybolmaz.

Serbest İmleç Kipi

Kullanıcının sayfadaki olası tüm metin satırlarının başında, ortasında veya sonunda tıklamasına ve yazmaya başlamasına izin verir.

Bul

Bir metin arayabileceğiniz veya belge içinde gezinebileceğiniz Bul araç çubuğunun görünürlüğünü değiştirir.

Bul ve Değiştir

Geçerli belgede arama yapar veya metinleri, biçimleri değiştirir.

Sayfaya Git

Bir sayfa numarası girebileceğiniz Sayfa Numarası düğmesinde Gezgin penceresini açar.

Değişiklikler

Dosyanızdaki değişiklikleri izlemek için kullanılabilen komutları listeler.

Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Dipnot veya Sonnot

Seçili dipnot ve sonnot sabitleyicisini düzenler. Dipnot veya sonnotun önüne tıklayın ve bu komutu seçin.

Dizin Girişi

Seçili dizin girdisini düzenler. Dizin girdisinin önüne veya üzerine tıklayın ve bu komutu seçin.

Kaynakça Girişi

Seçili kaynakça girdisini düzenler.

Alanlar

Bir alanın özelliklerini düzenleyebildiğiniz iletişim penceresi açar. Alanın önüne tıklayın ve daha sonra bu komutu seçin. İletişim penceresi içerisinde ok tuşlarını kullanarak sonraki veya önceki alanlara geçebilirsiniz.

Bağlantılar

Kaynak dosyanın yolu da dahil olmak üzere geçerli belgedeki her bir bağlantının özelliklerini düzenlemenizi sağlar. Bu komut, geçerli belge, diğer dosyalarla oluşturulan bağlantıları içermiyorsa kullanılamaz.

Görüntü Haritası

URL adreslerini özel alanlarla birleştirir, bu alanlar grafiklerde veya grafik gruplarındaki sıcak noktalar olarak isimlendirilir. Bir görüntü haritası bir veya daha fazla sıcak nokta grubudur.

Nesne

Dosyanızdaki seçili bir nesneyi Ekle - Nesne komutuyla düzenlemenize izin verir.

Veritabanı Değiştir

Mevcut belge için veri kaynağını değiştir. Ekli alanların içeriklerini doğru olarak göstermek için, değiştirilen veritabanı aynı alan isimlerini içermelidir.

Dosya Düzenle

Düzenleme kipini etkinleştirmek ya da kapatmak için Dosyayı Düzenle simgesini kullanın.