Numaralama ve Numaralama Biçemleri

Numaralamayı bir paragrafa elle veya bir paragraf biçemiyle uygulayabilirsiniz.

Numaralandırmayı Elle Uygulamak

Numaralamayı elle uygulamak için, paragrafa tıklayın, ve sonra Biçimlendirme Çubuğundan Numaralama Açık/Kapalı simgesine tıklayın.

Not Simgesi

Biçemler penceresindeki "Özel Biçemler" listesindeki paragraflara elle numaralama uygulayamazsınız.


Numaralandırılmış veya madde imi eklenmiş listeyi düzenlemek için Madde imi ve Numaralandırma araç çubuğundaki komutları da kullanabilirsiniz. Numaralandırma veya madde imi biçimini değiştirmek için, Madde imi ve Numaralandırma simgesine tıklayın.

Numaralandırmayı Bir Paragraf Biçemiyle Uygulamak

Paragraf biçemleri, bir belgede uyguladığınız numaralandırma üzerinde size daha çok kontrol imkanı verir. Biçemin numaralandırma biçimini değiştirdiğinizde, tüm paragrafların kullandığı biçem otomatik olarak güncellenir.

  1. Biçim - Biçemler'i seçin, ve sonra Paragraf Biçemleri simgesine tıklayın.

  2. Numaralamayı uygulamak istediğiniz paragraf biçemine sağ tıklayın, ve sonra Değiştir'i seçin.

  3. Anahat & Numaralama sekmesine tıklayın.

  4. Numaralama Biçemleri kutusundan, kullanmak istediğiniz numaralama türünü seçin.

  5. Tamam'a tıklayın.

  6. Numaralamayı eklemek istediğiniz paragraflara biçemi uygulayın.

Madde İmleri Eklemek

Numaralamayı Ekleme

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Numaralanmış Listeleri Birleştirme

Başlıkları Kullanmak

Numara Aralıklarını Tanımlama

Numaralandırılmış Listede Numaralandırmayı Değiştirmek

Siz Yazarken Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listeler Oluşturmak