Tabloları, Satırları ve Sütunları Seçme

Bir tablodaki metni klavyeyle veya fareyle seçebilirsiniz.