Cetvelleri Kullanma

Cetvelleri göstermek ya da gizlemek için Görünüm - Cetvel 'i seçin. Yatay cetveli göstermek için - LibreOffice Writer - Görünüm 'ü seçin, ve sonra Cetvel alanından Yatay Cetvel 'i seçin.

Sayfa Kenarlıklarını Ayarlama

Bir sayfanın kenarları, cetvellerin sonunda doldurulan alanlar ile gösterilmektedir.

Girintileri Değiştirme

Girintiler yatay cetvelin üzerinde yer alan üç küçük üçgen ile ayarlanmaktadır.

  1. Sağ ya da sol paragraf girintisini değiştirmek için, girintilerini değiştirmek istediğiniz paragraf(lar)ı seçin, yatay cetvel üzerindenki sol alt ya da sağ alt üçgeni yeni konumuna sürükleyin.

  2. Seçilen bir paragrafın ilk satırının girintisini değiştirmek için, yatay cetvel üzerindeki sol üst üçgeni yeni konumuna sürükleyin.

Ayrıca, yatay cetvel üzerinde herhangi bir yere çift tıklayarak Paragraf iletişim penceresindeki girintileri ayarlayabilirsiniz.