Numaralandırılmış Listede Numaralandırmayı Değiştirmek

Numaralandırılmış bir listeden numaralandırmayı kaldırabilir veya listenin başladığı numarayı değiştirebilirsiniz.

Öneri Simgesi

Numaralandırılmış başlıklar istiyorsanız, paragraf biçemine bir numaralama atamak için Araçlar - Bölüm Numaralandırma menü komutunu kullanın. Biçimlendirme araç çubuğundaki Numaralandırma simgesini kullanmayın.


Numaralanmış Bir Listedeki Paragraftan Numarayı Kaldırma

  1. Sayfa numaralamasını kaldırmak istediğiniz paragrafın ilk karakterinin önüne tıklayın.

  2. Aşağıdakileri takip ederek yapabilirsiniz:

Numaralandırılmış Listenin Başladığı Sayıyı Değiştirmek

  1. Numaralanmış listede herhangi bir yere tıklayın.

  2. Biçim - Madde İmleri ve Numaralama'ı seçin, ve Seçenekler sekmesine tıklayın.

  3. Burdan Başla kutucuğuna listenin başlamasını istediğiniz sayıyı giriniz.

  4. Tamam'a tıklayın.

Numaralama ve Numaralama Biçemleri

Madde İmleri Eklemek

Numaralamayı Ekleme

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Başlıkları Kullanmak

Numara Aralıklarını Tanımlama

Biçemlere göre paragrafları numaralandırma hakkında Wiki sayfası