LibreOffice Writer için Kullanım Yönergeleri

LibreOffice genel yardım sayfasında, bütün birimlere uygulanabilen yardım önergelerini bulabilirsiniz. Örneğin, pencereler, menüler, LibreOffice özelleştirilmesi, veri kaynakları, Galeri ve sürükle-bırak gibi.

Bir başka birim ile ilgili yardım isterseniz, yardımı gezinti alanındaki açılır kutudan bu birimi seçerek değiştirin.

Metin Yazmak ve Biçimlendirmek

Ekleme ve Üzerine Yazm Kipleri Arasında Geçiş

Serbest İmleci Kullanmak

Klavye İle Gezinmek ve Seçmek

Özel Karakter Eklemek

Metin belgeleri için Kelime Tamamlama

Korumalı Boşluklar Eklemek, Tireler ve Durumlu Operatörler

Yazarken Metin Biçimlendirmesini Uygulamak

Metni Vurgulamak

Metin rengini değiştirmek

Metni Döndürme

Sayfadaki Metni Ortalamak için bir Çerçeve Kullanmak

Paragrafları Girintilemek

Sayfalar için Kenarlık Tanımlamak

Paragraflar için Sınırları Tanımlamak

Tablo ve Tablo Hücreleri İçin Kenarları Tanımlamak

Nesneler için Kenarlık Belirlemek

Metni Üst Simge veya Alt Simge Yapma

Metnin Büyük/küçük harf durumunu değiştirmek

Belgelerdeki Metni Taşımak ve Kopyalamak

Metin Özniteliklerini Sıfırlamak

Bölüm Numaralandırma

Gezginde Bölümleri Düzenleme

Özel Yer İmine Gitmek

Bölümleri Kullanmak

Bölüm Eklemek

Bölümleri Düzenlemek

Klon Biçimlendirme Aracı ile Biçimlendirmeyi Kopyalamak

Şablonlar ve Biçemler

Seçimlerden Yeni Biçemler Oluşturmak

Doldurma Biçim Kipinde Biçemleri Uygulamak

Seçimlerden Biçemleri Güncelleme

Başka Bir Belgedeki veya Şablondaki Biçemleri Kullanmak

Belge Şablonu Oluşturmak

Varsayılan Şablonu Değiştirme

Doğru-kayıt Yazdırma

Değişiklikleri Kaydetmek ve Göstermek

Otomatik Metin Girmek ve Biçimlendirmek

Otomatik Biçim ve Otomatik Düzeltme Dönüşümü Kapatma

Siz Yazarken Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listeler Oluşturmak

Otomatik İmla Denetimi

Otomatik Metin Kullanımı

Otomatik Düzelt listesine İstisnalar Eklemek

Tek ve Çift Sayfalarda Sayfa Biçemini Değişik Kullanmak

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Satır Sonlarını Kaldırmak

Biçemleri Kullanma, Sayfaları Numaralandırma, Alanları Kullanma

Sayfa Numaraları

Sayfa Yönlendirmesini Değiştirmek

Sayfa Arkaplanını Değiştirmek

Doldurma Biçim Kipinde Biçemleri Uygulamak

Seçimlerden Yeni Biçemler Oluşturmak

Seçimlerden Biçemleri Güncelleme

Bir Belge İçin Doğrudan Biçimlendirmeyi Geri Almak

Üst Bilgiyi veya Alt Bilgiyi Biçimlendirmek

Köprü Eklemek

Numara Aralıklarını Tanımlama

Sayfa Sonu Eklemek ve Silmek

Sayfa Biçemleri Oluşturma ve Uygulama

Alanlar Hakkında

Giriş Alanları Ekleme

Alanlardaki veya Koşullardaki Kullanıcı Verisini Sorgulamak

Bir Alanı Metne Dönüştürmek

Sabit veya Değişken Tarih Alanı Ekleme

Bir Metindeki Tabloları Düzenleme

Tabloları, Satırları ve Sütunları Seçme

Tablo Ekleme

Tabloları veya Tablonun İçeriğini Silme

Metin Belgelerinde Hesaplama Yapmak

Metin Belgelerinde Karmaşık Formülleri Hesaplamak

Hesaplama yapmak ve Formülün Sonucunu Metin Belgesine Yapıştırmak

Tablo Hesaplamasının Sonucunu Başka Bir Tabloda Göstermek

Birden çok Tablo Arasında Hesaplamak

Bir Seri Tablo Hücresinin Toplamını Hesaplamak

Sayfanın En Üstüne Bir Tablodan Önce Metin Eklemek

Hücreleri Birleştirmek ve Bölmek

Klavyeyi Kullanarak Tabloya Satır ya da Sütun Ekleme Veya Silme

Yeni bir sayfada Tablo Başlığını Tekrar Etmek

Metin Tablosunun Satırlarını ve Sütunlarını Boyutlandırmak

Satırlarda ve Sütunlarda Klavyeden Değişiklik Yapmak

Çalışma Sayfası Alanlarını Metin Belgelerine Kopyalamak

Hücrelerin İçinde Satır Sonları Ekleme

Resimler, Çizimler, Hazır Resimler, Yazı Tipi Düzenlemeleri

Nesneleri Konumlandır

Başlıkları Kullanmak

Başlıklara Bölüm Numaraları Ekleme

Grafiksel Metin Sanatı için Yazı Sanatı

Grafikleri Eklemek

Bit Eşlemleri Eklemek, Düzenlemek ve Kaydetmek

Dosyadan Grafik Eklemek

LibreOffice Draw veya Impress'den Grafik Eklemek

Sürükle-Bırak ile Galeriden Grafik Ekleme

Taranmış Bir Resim Eklemek

Metin Belgesine Calc Çizelgesi Eklemek

Metni Canlandırma

Metni Döndürme

Sayfaların Arkaplanlarındaki Renkleri veya Grafikleri Tanımlama(Fligran)

İçindekiler Tablosu, Dizin

Ana Belge ve Alt Belgelerle Çalışmak

Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kaynakça Oluşturmak

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler

Metin Belgeleri için Gezgin

Başlıklar, Numaralandırma Türleri

Numaralama ve Numaralama Biçemleri

Madde İmleri Eklemek

Numaralamayı Ekleme

Bölüm Numaralandırma

Siz Yazarken Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listeler Oluşturmak

Başlıkları Kullanmak

Başlıklara Bölüm Numaraları Ekleme

Numara Aralıklarını Tanımlama

Ana Belge ve Alt Belgelerle Çalışmak

Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listelerin Anahat Düzeyini Değiştirmek

Numaralanmış Listeleri Birleştirme

Numaralandırılmış Listede Numaralandırmayı Değiştirmek

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Satır Numaraları Ekleme

Üst Bilgi, Alt Bilgi, Dipnotlar

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Hakkında

Alt Bilgilerde Sayfa Numaraları Ekleme

Üst bilgi veya Alt bilgiye Bölüm Adı veya Numarasını Eklemek

Farklı Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler Tanımlamak

Üst Bilgiyi veya Alt Bilgiyi Biçimlendirmek

Dipnot veya Sonnot Eklemek veya Düzenlemek

Dipnotlar Arasında Boşluk Bırakma

Bir Metindeki Diğer Nesneleri Düzenleme

Nesneleri Konumlandır

Siz Yazarken Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listeler Oluşturmak

Başlıkları Kullanmak

Başlıklara Bölüm Numaraları Ekleme

Metin içinde çizgiler çizmek

Araç Çubuğunu Kullanarak Çizgi Biçemleri Uygulamak

Satır Sonlarını Tanımlamak

Çizgi Biçimlerini Belirlemek

Metin Çerçevelerini Ekleme, Düzenleme ve Bağlantılama

Yazım Denetimi, Sözlükler, Heceleme

Yazım Denetimi ve Dil Bilgisini Kontrol Etme

Otomatik İmla Denetimi

Otomatik Düzelt listesine İstisnalar Eklemek

Kullanıcı Tanımlı Sözlükten Sözcükler Çıkarma

Heceleme

Eşanlamlılar sözlüğü

Hazır Mektuplar, Etiketler ve Kartvizitler

Bir Mektup Biçemi Oluşturmak

Kartvizit ve Etiket Oluşturmak ve Yazdırmak

Adres Etiketlerini Yazdırmak

Koşullu Metin

Sayfa Sayısı için Koşullu Metin

Belgelerle Çalışmak

Broşür Yazdırmak

Ana Belge ve Alt Belgelerle Çalışmak

Yazdırmadan Önce Bir Sayfayı Önizleme

Azaltılmış Veri ile daha hızlı yazdırmak

Bir Kağıda Birden Fazla Sayfa Yazdırmak

Ters Sayfa Sırasında Yazdırmak

Yazıcı Kağıt Tepsisini Seçmek

Metin Belgelerini HTML Biçiminde Kaydetmek

Bütün Metin Belgesi Ekleme

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Diğer biçimlerde kaydedilmiş belgeleri açmak

Belge E-posta eki olarak gönderiliyor

Çalışma Dizinini Değiştirmek

Diğer

Kısayol Tuşlarını Kullanmak (LibreOffice Writer Erişilebilirlik)

Otomatik Metin Kullanımı

Akıllı Etiketleri Kullanma

Faks Göndermek ve LibreOffice'i Faks için Yapılandırmak

Özel Biçimlerde İçerikleri Yapıştırmak

Mevcut Sayfaya Dayalı Sayfa Biçemi Oluşturmak

Koşullu Metin

Sayfa Sayısı için Koşullu Metin

Belgelerdeki Metni Taşımak ve Kopyalamak

Metin Gizleniyor

Gizlenmiş metni göster

Yazdırılmayacak Metin Oluşturmak

Gezgin ile Köprüler Eklemek

Metin Belgeleri için Gezgin

Pencereleri Kilitlemek ve Yeniden Boyutlandırmak

Tablolarda Numara Algılamayı Açmak veya Kapatmak

Yazdırmadan Önce Bir Sayfayı Önizleme

Bir Kağıda Birden Fazla Sayfa Yazdırmak

Yazıcı Kağıt Tepsisini Seçmek

Çapraz Başvuru Ekleme

Metin Aramalarında Özel Karakter Kullanmak

Metin Belgelerini HTML Biçiminde Kaydetmek

Yazarken Metin Biçimlendirmesini Uygulamak

Serbest İmleci Kullanmak

Metin Çerçevelerini Ekleme, Düzenleme ve Bağlantılama

Bütün Metin Belgesi Ekleme

Kelimeleri Saymak

Nesnelerin Etrafından Metin Kaydırmak

Makro Kaydetmek