Numaralanmış Listeleri Birleştirme

Numaralandırılmış listeyi, ardışık tek sayılarla numaralandırılmış liste ile birleştirebilirsiniz.

Ardışık Numaralanmış Listeleri Birleştirmek İçin

  1. Listedeki bütün paragrafları seçin.

  2. Biçimlendirme Çubuğunda, Numaralama Açık/Kapalı simgesine iki kez tıklayın.

Ardışık Olmayan Paragraflardan Numaralandırılmış Liste Oluşturmak

  1. Ctrl'ye basılı tutun ve ilk numaralandırılmış paragrafa seçimi sürükleyin. Yalnızca bir karakter seçmek zorundasınız.

  2. Ctrl tuşunu basılı tutmaya devam edin ve birleştirmek istediğiniz listelerin her numaralandırılmış paragrafına bir seçimi sürükleyin.

  3. Biçimlendirme Çubuğunda, Numaralama Açık/Kapalı simgesine iki kez tıklayın.

Numaralama ve Numaralama Biçemleri

Madde İmleri Eklemek

Numaralamayı Ekleme

Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak

Başlıkları Kullanmak

Numara Aralıklarını Tanımlama