Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizin Girişlerini Tanımlamak İçin

  1. Belgenizdeki dizin girişi olarak kullanmak istediğiniz kelime veya kelimelere tıklayın.

  2. Ekle - İçindekiler veya Dizin - Dizin Girdisi'ni seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

İçindekiler dizini oluşturmak için en iyi yol, içindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraflara, "Başlık 1" gibi, önceden tanımlanmış başlık paragraf biçemleri uygulamaktır.

İçindekiler Dizinine Özel Bir Paragraf Biçemi Kullanmak için

  1. Araçlar - Bölüm Numaralandırma yolunu seçin ve Numaraladırma sekmesini tıklayın.

  2. İçindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraf biçemini Paragraf Biçemi kutucuğundan seçin.

  3. Seviye listesinde, paragraf biçemi uygulamak istediğiniz hiyerarşik seviyeye tıklayın.

  4. Tamam'a tıklayın. Şimdi belgenizdeki başlıklara biçemi uygulayabilir ve içindekiler dizinine ekleyebilirsiniz.

İçindekiler Dizini Oluşturmak

Dizinleri ve Tablo İçeriklerini Güncelleme, Düzenleme ve Silme

Bir Dizini veya İçerikler Tablosunu Biçimlendirmek

Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Alfabetik Dizinler Oluşturma

Kullanıcı-Tanımlı Dizinler

Kaynakça Oluşturmak

Birkaç Belgeyi İçeren Dizinler